En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Johannes 14:13 - NBV. Want Ik ga naar de Vader en alles wat jullie vragen omdat jullie bij Mij horen, zal Ik doen. 13 Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Johannes 13 vers 1 t/m 38 Voetwassing in de Hemel. Johannes 4,13-14 „Durst ist schlimmer als Heimweh“, wir kennen diesen Satz. 12:26. 14:3–9 Luuk. Johannes 14:13 En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde. The name of a person can only be used when we seek to enforce his will and further his interests. John 14:13. τοῦτο ποιήσω , so what they do is still His doing; one condition being attached to their prayers, that they ask ἐν τῷ ὀνόματί μου . Predigten zu Johannes 14,13 "Und was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, auf daß der Vater verherrlicht werde in dem Sohne." 1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.. 2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.. 3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, Joh. 6 en 12 Gebed om het licht van de Geest Schriftlezing Jesaja 65,17-25 en Johannes 14,1-7; 21-24 Zingen: Gezang 289, 2. Jezus en de vrouw uit Samaria ... 13 Jezus antwoordde haar: "Mensen die van het water uit deze put drinken, zullen weer dorst krijgen. Bekijk en/of beluister online de lezing IK BEN de Weg, de Waarheid en het Leven (1/3) - Johannes 14:6 van Calvary Chapel Haarlemmermeer. Lees Johannes 14 online (BB) Matt. Johannes 11, 1-44 De opwekking van Lazarus. 14 Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen. Autor: John F. MacArthur (* 19.06.1939) US-amerikanischer Pastor, Prediger, Theologe und Autor 12:1–8 . Johannes de Doper was in Judea en de Heer Jezus in Galilea opgevoed. Jezus Vader bidden. Johannes 14:13. Johannes 12, 3 Zij zalfde de voeten van Jezus. 3 En Jezus ging op 4 den berg, en zat aldaar neder met Zijn discipelen. Raamattu 1992 (KR92) 12 Jeesus voidellaan Betaniassa. 13:31-38; 14:1-31. Niemand dient … Johannes 14:13. Johannes 14; Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave) Voor dit gedeelte is geen video beschikbaar. Version. 14 Maar mensen die hebben gedronken van het water dat Ik hun geef, zullen voor eeuwig geen dorst meer krijgen. 28 Julle het gehoor dat Ek vir julle gesê het: Ek gaan weg, en kom weer terug na julle toe. KR92 1 käännös. (Uit de Bijbel belezen: Johannes 14:1-21) Gemeente van Jezus Christus, [intro: gevoelens bij de tekst] Leven uit de Bron – daar gaat het weer over vanmorgen. Zie Matth. Näytä taustatietoa . As julle My liefhet, sou julle opgewonde gewees het dat Ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter is as Ek. (Mat 3:14)Inderdaad had Hij Hem gekend van voor Zijn geboorte (Luk 1:44). Loading ... Johannes Hartl: Gnade, Werke, Geist und Wahrheit #1 - Duration: 1:12:00. 14:13. Read more Share Copy HSV: Herziene Statenvertaling . Ek gee nie soos die wêreld gee nie. 14 … Cancel. Als Jezus bij Johannes komt om gedoopt te worden, herkent Johannes hem meteen. Want daardoor zal te zien zijn hoe machtig de Vader in Mij is. Johannes 14:13 - Bijbeltekst van de dag. 14:13 En als Jezus dit hoorde, vertrok Hij vandaar te scheep naar een woeste plaats alleen; en de scharen, dat horende, zijn Hem te voet gevolgd uit de steden. Christus vertroost Zijn discipelen. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Laat uw hart niet verontrust worden. Julle moet nie ontsteld of beangs word nie. Wilt u een link naar een specifieke passage voor op uw blog of website? Het zou lijken of hij van Hem een ingeving had. ← Fragebogen: Johannes 14,1-14. Johannes 14:13-14 Chapter Parallel Compare 13 En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde. Zaterdag 30 november 2019; 26:6–13 Mark. 7:36–38 Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan, missä hänen kuolleista herättämänsä Lasarus asui. 12 1. Johannes 14:13 > NBV BGT NBG BB. John 14:13 13 z Whatever you ask in my name , this I will do , that a the Father may be glorified in the Son . Johannes 13 Johannes 13. Mit Gott leben - Johannes 14:13 (Tägliche Andachten) Gottes unvergessene Kinder. Johannes 12, 27 Verlos mij. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Matth. november 2019. 15 Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet. 13 Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het. 6e Paaszondag ( A-jaar/ 21 mei 2017) Homilie op Johannes 14, 15-21. Johannes 13, 31-35 Heerlijkheid en liefde. Preek over Johannes 14,1-3 - Zijn waar Christus is… Voorzang: Psalm 33,1 Votum en Groet Zingen: Psalm 33, 2 – 5 – 8 (de tussenliggende gedeelten van de psalm worden gelezen) Wetslezing Zingen: Gezang 100, 4. Johannes 13, 14 De voetwassing. Johannes 14, 27 Vrede op aarde. ... Johannes 17 vers 14 t/m 26: Het gebed van Christus deel 2. vragenbespreking over deze lezing. 27 “Ek laat vir julle vrede na; my vrede deel Ek met julle. Johannes. Change Language {{#items}} {{local_title}} 4 Namelijk die bij Bethsaïda lag. Bible Language Nederlands. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Tekstversie: 03 april 2005 Dato Steenhuis: Johannes 14 vers 1 t/m 31 De hoogste plaats wordt gegeven. Johannes 4. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Op zondag 23 januari 2011 was Johannes 14:13-14 de Bijbeltekst van de dag. Johannes 14,23-29 Het Woord van God In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Als iemand Mij liefheeft zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en … Uit het Nieuwe Testament, uit de Bijbel. In den letzten beiden Lektionen aus Kapitel 13 sind wir der Einzigartigkeit der Dienerschaft und der Liebe Jesu begegnet. Jezus Vader bidden. BasisBijbel (BB) Want Ik ga naar de Vader en alles wat jullie vragen omdat jullie bij Mij horen, zal Ik doen. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Johannes 14:13 Jezus Vader bidden. 4 en 5 Vandaag spreekt Jezus ons over de liefde : vijfmaal heeft hij het woordje ‘beminnen’ gebruikt. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Asetukset . Read verse in Statenvertaling (Dutch) Helaas was er een fout bij het laden van de video. Johannes 8, 12 Het licht dezer wereld. Wer eine Bergtour macht, eine Radtour unternimmt, der weiß, wie gut der erste Schluck Wasser tut, wenn man so richtig Durst hat. Johannes 12 Leven uit de hoop. Johannes 14:13. 14. Johannes 14:1-6 Het Woord van God . 21 13:21-30 Mat. 22:21-23 Nadat hij dit gezegd had werd Jezus diepbedroefd, en hij verklaarde: ‘Waarachtig, ik verzeker jullie: een van jullie zal mij verraden.’ 22 De leerlingen keken elkaar aan en vroegen zich af wie hij bedoelde. Johannes 14:13 HSV. Creëer hier een unieke link! Johannes 17 vers 1 t/m 13: Het gebed van Christus deel 1. vragenbespreking over deze lezing. Durst zu stillen, ist lebensnotwenig. Johannes 14:13 Svenska Folkbibeln (SFB). 14:17-21 Luc. Lezing. Bijbeltekst van de dag. Jezus gaat naar de vader. 5. Vanmorgen horen echter juist we hoe… Vorige maand hoorden we over Simson. Johannes 14:13. 26:20-25 Marc. We hoorden eigenlijk vooral hoe het niet moet: niet leven uit eigen kracht, je hebt God nodig! Het valt wel op dat het johannesevangelie dikwijls de termen “liefde/beminnen” koppelt aan “gebod/de wil doen” (Jo 13,34 ;14,15.21.31 ; … Want daardoor zal te zien zijn hoe machtig de Vader in Mij is. We lazen Johannes 14:22-31 en 16:5-15 De tekst is Johannes 14:24 en 16:13,14 Thema: Christus belooft Zijn kerk de Geest van de waarheid Als de enige Redder van en tegen de geest van de leugen Als de enige Schenker van het Woord dat de waarheid is Als de enige die Heere is en door de […] 4 En 5 het pascha, a het feest der Joden, was nabij. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. Schrijf je in via DagelijksWoord.nl. Ware dit niet zo dan zou ik het u hebben gezegd, want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. Johannes 11, 31 Eeuwigheidszondag.

johannes 14 13 auslegung

Geschwindigkeitsbegrenzung A61 Speyer, Widder Tattoo Brust, Find In Past Perfect Englisch, Kool Savas Auftritte, Sicher Fühlen Synonym,